Jezus komt binnenkort terug

Wees niet bang of bezorgd!

We leven in angstige tijden. Corona beheerst het dagelijkse nieuws. Nu steekt weer een nieuwe variant de kop op. Omikron. De avondlockdown is inmiddels van kracht. Bedrijven gaan failliet. Ziekenhuizen kunnen de zorgvraag niet meer aan. Code zwart dreigt. De politiek lijkt machteloos. De maatschappij is sterk verdeeld.

Is er ook nog iets positiefs te melden? De meeste mensen zullen dat moeilijk vinden. Zijn er nog lichtpuntjes?

Omikron, code zwart, lockdown, enz. Zijn er nog lichtpuntjes?

Velen zullen het niet weten, maar de huidige tijd met al zijn problemen (Corona, klimaat, criminaliteit, vluchtelingenprobleem, enz. enz.) is al lang geleden beschreven. In de bijbel. Het Woord van God. De meesten nemen echter de niet de moeite om dat te lezen.

Voor degenen die niet goed op de hoogte zijn: “Het komt goed!”. Er is een happy end. De wereld in zijn huidige staat zal niet lang meer bestaan. Maar er komt iets heel moois voor terug! Jezus heeft het beloofd!

Het komt goed! Jezus heeft het beloofd!

Gouden Poort

Even een stukje terug in de geschiedenis. Naar Jeruzalem. De stad is omgeven door een muur met poorten. De belangrijkste poort is de Gouden Poort.

Waarom is de Gouden Poort zo belangrijk voor Joden en christenen? “De Gouden Poort is vooral Bijbels gezien een belangrijke,” vertelt evangelist Henk Herbold van de Stichting Verbreiding Volle Evangelie. “Door deze poort kwam Jezus, gezeten op een ezelin, als de Messias Jeruzalem binnenrijden (Mattheus 21:1-10). De Gouden Poort ligt tegenover de Olijfberg en is vrij uniek. Het is de oudste poort in Jeruzalem, die direct toegang gaf tot de tempelberg. De Gouden Poort heeft vele namen. In Ezechiël wordt de Gouden Poort de Oostpoort genoemd. De poort staat ook dicht bij de hof van Gethsemané en ziet uit op het oosten. Vroeger, als men daar doorheen ging, was direct de prachtige tempel te zien. Waarschijnlijk wordt de Gouden Poort daarom ook wel de Schone Poort genoemd (Handelingen 3:2). Daarnaast wordt de Gouden Poort ook wel Poort van Barmhartigheid genoemd.”

Profetie

“Jezus zal volgens de Bijbel op een dag terugkomen, net zoals Hij vertrok,” vervolgt Herbold. “In de nabije toekomst zal de wereld dus de meest spectaculaire gebeurtenis uit de gehele menselijke geschiedenis beleven. Zijn voeten zullen straks weer op de Olijfberg staan (Zacharia 14:4). Hij zal daarna opnieuw door de Gouden Poort Jeruzalem binnengaan, wat ook voorspeld is door de profeten. Waar ook duizenden keren over gepredikt en geschreven is, zal plotseling in vervulling gaan (Handelingen 1:10-12).”

Dichtgemetseld

In 1541 heeft het islamitisch bestuur van de stad de Gouden Poort dichtgemetseld om zo te voorkomen dat de Messias door deze poort terug zou kunnen keren in de stad. “Moslims proberen de komende Messias inderdaad tegen te houden. Ze hebben ook pal voor die gesloten poort een islamitische begraafplaats aangelegd,” bevestigt Herbold. “Ze geloven namelijk dat de Messias bij Zijn komst nooit over een islamitische begraafplaats zal gaan, omdat Hij Zichzelf dan volgens de Joodse wetten zou verontreinigen. Maar het is natuurlijk een dwaze gedachte te denken dat ze de Messias kunnen tegenhouden. Jezus is door niets en niemand te stoppen. Hij voert Zijn plan uit, ongeacht wat mensen doen. In het boek Openbaring 5 wordt Hij gezien met een verzegelde boekrol in Zijn hand en daarin staan al Gods plannen beschreven. Jezus verbreekt een voor een de zegels en voert dan uit wat in Gods plan is vastgelegd, want Hij is de Koning der koningen” (Openbaring 20:6).

De plek waar Jezus terugkomt


Beeld: ANP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: