Ben je vóór of tegen Jezus?

Twee mogelijkheden: vóór of tegen Jezus

Er zijn veel verschillende reacties op Jezus. Sommige mensen waren nieuwsgierig naar Zijn wonderen. Anderen waren verontwaardigd over Zijn bewering dat Hij God was en wilden Hem daarom uit de weg ruimen. Een groeiende groep mensen geloofde echt in Hem en ontving Hem in hun hart en leven. Anderen waren wel geïnteresseerd in Jezus’ onderwijs, maar vonden andere zaken toch belangrijker. Maar deze brede waaier aan reacties komt neer op één keuze: je bent vóór of tegen Jezus.

Je kunt geloven dat Hij inderdaad de Zoon van God en de Redder van de mensheid is, of je gelooft het niet.

Je aanbidt Hem als God en aanvaardt dat Hij het voor het zeggen heeft in je leven, of je besluit om Hem af te wijzen en zelf “de baas” te blijven over je leven. 

Je wordt vervuld met Zijn liefde en vergeving, of je blijft in je zonde.

Deze beslissing is erg belangrijk, zowel voor je huidige leven hier op aarde als voor het leven na de dood. Ieder die in de Zoon van God gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:36).

Welke keuze maak jij?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: