Ben je ook zo moe?

Ben je ook zo moe?

Word je ook zo moe als je om heen kijkt? Of word je verdrietig? Of juist heel erg boos? Verschillende reacties, maar allemaal verklaarbaar. Je kunt niet naar de wereld om je heen kijken zonder een van deze emoties. Tenzij je je hoofd in het zand steekt. Apathisch of onverschillig wordt. De wereldproblemen stijgen ons boven het hoofd. Er is teveel om op te noemen. De agressie van Rusland op het wereldtoneel. China dat de wereld wil overheersen. Het klimaat dat in sneltreinvaart verandert en wereldwijd problemen veroorzaakt. De aardbevingen in Turkije en Syrië. De Corona pandemie is voorlopig even gedempt maar welke nieuwe epidemie ligt op de loer? Een van de dingen die me het meest verontrust, is dat waarheid en leugen steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn!…
Read More
Kunt u “Jezus“ zeggen?

Kunt u “Jezus“ zeggen?

Kunt u “Jezus” zeggen? Niet als vloek of als stopwoordje, maar als naam van een persoon. Als u vanaf nu, telkens als u “Jezus” zegt, bedenkt dat u de naam van een persoon uitspreekt, dan gaat er misschien iets veranderen in uw leven. Het kan cruciaal zijn. Misschien wel het belangrijkste voornemen van uw hele leven! Waarom? Het valt mij op hoe gemakkelijk men over de persoon Jezus “heenstapt”. Alsof het niet belangrijk is. Over God praat men wel. Meestal wordt God gedegradeerd tot “iets”. Of iets vaags. Of iets ver van ons af. Vaak heeft men het over een gevoel, of iets religieus, iets kerkelijks. Ieder mens zou eigenlijk een standpunt over Jezus moeten hebben! Maar over Jezus hoor je mensen eigenlijk niet praten. En dat is eigenlijk raar.…
Read More
Jezus komt binnenkort terug

Jezus komt binnenkort terug

Wees niet bang of bezorgd! We leven in angstige tijden. Corona beheerst het dagelijkse nieuws. Nu steekt weer een nieuwe variant de kop op. Omikron. De avondlockdown is inmiddels van kracht. Bedrijven gaan failliet. Ziekenhuizen kunnen de zorgvraag niet meer aan. Code zwart dreigt. De politiek lijkt machteloos. De maatschappij is sterk verdeeld. Is er ook nog iets positiefs te melden? De meeste mensen zullen dat moeilijk vinden. Zijn er nog lichtpuntjes? Omikron, code zwart, lockdown, enz. Zijn er nog lichtpuntjes? Velen zullen het niet weten, maar de huidige tijd met al zijn problemen (Corona, klimaat, criminaliteit, vluchtelingenprobleem, enz. enz.) is al lang geleden beschreven. In de bijbel. Het Woord van God. De meesten nemen echter de niet de moeite om dat te lezen. Voor degenen die niet goed op…
Read More
Ben je vóór of tegen Jezus?

Ben je vóór of tegen Jezus?

Twee mogelijkheden: vóór of tegen Jezus Er zijn veel verschillende reacties op Jezus. Sommige mensen waren nieuwsgierig naar Zijn wonderen. Anderen waren verontwaardigd over Zijn bewering dat Hij God was en wilden Hem daarom uit de weg ruimen. Een groeiende groep mensen geloofde echt in Hem en ontving Hem in hun hart en leven. Anderen waren wel geïnteresseerd in Jezus’ onderwijs, maar vonden andere zaken toch belangrijker. Maar deze brede waaier aan reacties komt neer op één keuze: je bent vóór of tegen Jezus. Je kunt geloven dat Hij inderdaad de Zoon van God en de Redder van de mensheid is, of je gelooft het niet. Je aanbidt Hem als God en aanvaardt dat Hij het voor het zeggen heeft in je leven, of je besluit om Hem af te…
Read More
Bestaat God eigenlijk wel? Kijk naar Israël!

Bestaat God eigenlijk wel? Kijk naar Israël!

Mensen vragen mij weleens: “Hoe kan je nu weten of God bestaat? Als je kijkt naar de wereld waarin je leeft, zie je dat er oorlogen woeden, natuurrampen steden en dorpen verwoesten en dat het leven van ongeboren kinderen wordt beëindigd. Als God al bestaat, waar kan je Hem dan zien?” Moeilijke vragen, waar lastig antwoorden op te vinden zijn. Toch vond ik het ultieme bewijs dat God bestaat. En sterker nog: niet alleen dat God bestaat, maar ook dat Hij eindeloos trouw is. Dat Hij doet wat Hij zegt. Hoe ik daarachter kwam? Ik ontdekte iets over Zijn bijzondere plan met Zijn volk Israël. De hele Bijbel staat vol met beloften die God doet aan Israël. Hij belooft al aan Abraham dat zijn nageslacht ontelbaar groot zal worden. Hij belooft een…
Read More
Machthebbers misbruiken hun macht!

Machthebbers misbruiken hun macht!

‘Jezus riep hen allemaal bij Zich en zei: ‘Jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Zij maken misbruik van hun macht. Maar onder jullie moet dat totaal anders zijn. Wie van jullie de grootste wil zijn, moet jullie dienaar worden. En wie de voornaamste wil zijn, moet jullie slaaf worden. Jullie moeten net zo zijn als Ik, de Mensenzoon, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen.’’ ‭‭Mattheüs‬ ‭20:25-28‬ ‭HTB‬‬
Read More
Jezus vragen om je met rust te laten

Jezus vragen om je met rust te laten

Toen Jezus het land van de Gerasenen binnenging, kwam Hem meteen een man tegemoet die door demonen bezeten was en die zo sterk was, dat niemand hem in bedwang kon houden. Maar Jezus bleek sterker dan elke onreine geest en Hij stuurde de demonen weg. Toen ze de man verlieten, gingen ze in een kudde varkens, die vervolgens in zee stortte en verdronk. Dit verhaal is indrukwekkend en angstaanjagend, omdat het duidelijk maakt dat de duivel en zijn demonen heel reëel zijn en dat ze macht kunnen uitoefenen over mensen. Maar dit verhaal vult ons ook met ontzag voor Jezus’ bovennatuurlijke macht. Hij is sterker! De Gerasenen zagen en hoorden wat Jezus gedaan had. Maar in plaats van God te prijzen voor de redding van de bezeten man, vonden ze…
Read More
Niemand heeft een excuus

Niemand heeft een excuus

Ben jij gelovig? Mensen die Jezus niet kennen, weten eigenlijk niet goed hoe je moet “geloven”. “Ik geloof wel in iets”. “Ik geloof wel dat er meer is…”. Dat zijn veelgehoorde uitspraken. Men zou wel willen, maar men weet niet hoe! Niemand heeft een excuus! ‘God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.’ Romeinen 1:20 HTB De bijbel is er duidelijk over. Je kunt ingewikkeld doen. Je kunt vaag doen. Je kunt zeggen dat het ingewikkeld is, dat je het allemaal niet zo goed weet, enz. Maar het is eigenlijk heel simpel. De bijbel zegt: “Kijk…
Read More
Waarom zou ik niet mogen vloeken?

Waarom zou ik niet mogen vloeken?

Een vloek als krachtterm Iedereen gebruikt krachttermen. Als er iets mis gaat, of als je baalt. Of als je boos bent. Veel krachttermen refereren aan geslachtsdelen, ziekten of God. Vloeken is de naam van God of van Jezus gebruiken in een krachtterm. Wat zegt dat over de persoon die dat doet? En storen mensen zich daar aan? Liever Corona Vloek jij wel eens? Zeg je "GVD" of "Jezus"? Of misschien een iets afgezwakte vorm daarvan, zoals "verdorie", "getver", "jemig" of "jeetje"? Ik begrijp dat het voor jou waarschijnlijk slechts een nietszeggende krachtterm is of een stopwoordje. Waarschijnlijk weet je niet eens wat je daarmee precies zegt. Toch vraag ik mij af je het nog zou doen als je wist wat het betekende. Ik durf te stellen dat je beter kunt…
Read More
Burgeroorlog in de VS

Burgeroorlog in de VS

Is een burgeroorlog in de VS mogelijk? Heb je de beelden gezien? Trump roept zijn volgelingen op om hun "gelijk" te halen en naar het Capitool te marcheren. We hebben gezien waar dat geweld toe heeft geleid. Er dreigt een burgeroorlog in de VS! Het parlement van de VS, het hart van de democratie, wordt bestormd door een grote menigte. Een menigte die lak heeft aan de democratie en geweld niet schuwt. Geïniteerd en opgejut door de president. Hoe bizar! En afgaande op enkele foto's, liepen er personen tussen met een dubieuze achtergrond. Trump als messias De volgelingen van Trump zijn misleid en verblind. Zij geloven oprecht in de grote leugen van Trump. Misleid, omdat alle onderzoeken hebben uitgewezen dat de verkiezingen volledig eerlijk zijn verlopen en er geen enkel…
Read More