Einde Van De Wereld

Corona: het einde van de wereld?

Is dit het einde van de wereld?

Het einde van de wereld? We leven in een zorgelijke tijd. Dat wel! Maar ook in een unieke tijd! Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wordt de wereld geraakt door een virus dat tot in alle uithoeken van de aarde voelbaar is. De ziekenhuizen liggen vol, mensen overlijden of worden ernstig ziek, scholen en winkels sluiten, de economie stagneert en het maatschappelijk leven komt tot stilstand. En dat allemaal door Corona! Maar betekent dat echt het einde van de wereld?

Hoe lang gaat dit duren?

Steeds vaker hoor je om je heen dat het perspectief ontbreekt. Dat we niet weten hoe lang het gaat duren. Dat we niet weten hoe we het virus moeten stoppen. Logisch dat mensen daar angstig en onzeker van worden. Zelfs een massaal vaccin programma kan de zorgen van de mensen niet weg nemen.

Is er reden voor optimisme?

Optimisten zullen zeggen dat we ook dit probleem zullen oplossen. Dat de mensheid altijd oplossingen bedenkt. Dat het een kwestie van tijd is. Zij zullen ook zeggen dat er een oplossing voor bijvoorbeeld het klimaatprobleem komt. Dat de opwarming van de aarde, het smelten van de poolkappen en het stijgen van de zeespiegel uiteindelijk ook zal worden gestopt. Voor elk probleem komt een oplossing! Het vluchtelingenprobleem, het IS-terrorisme, of dichter bij huis, criminaliteit, of de verharding en verhuftering van de maatschappij, ook hier zal een oplossing voor komen, zeggen zij. Zij geloven niet in het einde van de wereld!

Hoe moeten we anders reageren?

Maar niet iedereen denkt zo. Heel veel mensen raken behoorlijk gestrest van deze zaken. Anderen reageren gelaten of steken hun kop in het zand. Weer anderen sluiten zich aan bij de groep conspiracy denkers en ontkenners en komen steeds verder in de fabeltjesfuik terecht. Volgens hen zou alles nep zijn en is alles verzonnen door een groep machtshebbers die koste wat het kost hun macht wil behouden. En natuurlijk is een gezonde dosis argwaan niet verkeerd, ook ten opzichte van de overheid, maar schiet daar niet teveel in door.

De oplossing komt van God

Er is echter een groep mensen die ik niet hoor. En dat is vreemd. Want deze mensen hebben eigenlijk iets belangrijks te vertellen. En het is zeker geen kleine groep: circa 2,3 miljard mensen (bijna 30% van de wereldbevolking). Deze mensen weten, of zouden moeten weten, dat de wereld ooit met deze problemen op deze schaal geconfronteerd zou worden. En dit is nog maar het begin. Het wordt erger! Dat is geen verzinsel, maar dat staat al eeuwen lang zeer gedetailleerd beschreven. Waar? In de bijbel. Ik heb het dus over mensen die geloven dat de oplossing van God komt. Zij zouden niet verrast moeten zijn. Zij weten of zouden moeten weten dat dit zou gebeuren en waar het toe leidt.

Jezus komt spoedig terug!

Uiteindelijk leidt het tot de terugkeer van Jezus Christus naar deze wereld. Dan komt er een einde aan de wereld zoals we die nu kennen. Hij zal Zijn Vrederijk stichten. Er zal dan geen oorlog meer zijn, geen ziekte, en zeker geen Corona! Ook dat staat al eeuwenlang zeer gedetailleerd in de bijbel beschreven. En zoals de eerder uitgekomen voorspellingen van de bijbel, zal ook deze voorspelling uitkomen. Natuurlijk is het heel erg lastig voor mensen die geen kennis hebben van de bijbel, om dit verhaal serieus te nemen. Maar als je echt wilt weten hoe het zit, lees dan hier verder en verbaas je! Er zal een nieuwe wereld voor je open gaan!

Dus wel het einde van de wereld, maar in positieve zin!

Einde van de wereld

%d bloggers like this: