In God geloven

In God geloven
In God geloven

Voor wie bedoeld?

Deze inleiding is vooral bedoeld voor mensen die niet geloven. Niet geloven in het bestaan van God. Of God hebben afgewezen, of God zijn kwijt geraakt.

Misschien heb je als kind wel in God geloofd, maar ben je door de teleurstellingen in het leven God kwijt geraakt. Of ben je door moderne theorieën of door “wetenschappelijke” inzichten op andere gedachten gebracht. Misschien geloof je wel in “iets”.

Het maakt niet uit wat jij gelooft of wat je niet gelooft. Er is maar één waarheid. Jouw geloof verandert niets aan de waarheid, maar het heeft wel gevolgen voor jou.

Wat is de basis?

Deze studie is volledig gebaseerd op de bijbel. Dat is voor jou misschien een reden om af te haken. Maar wacht daar nog even mee. Je zult daar geen spijt van krijgen. Waarschijnlijk heb je een bepaald beeld bij de bijbel. Dat kan negatief zijn. Of je hebt een negatief beeld van de kerk of van mensen die naar de kerk gaan. “Ouderwets”, “achterhaald”, “schijnheilig”, enz. Probeer al die beelden opzij te schuiven en deze studie met een “open mind” te lezen. Het is anders dan je denkt!

66 boeken, 20 schrijvers, 1.000 jaar

Er zijn vele soorten geloven en godsdiensten in de wereld. En er zijn mensen die in “iets” geloven. Of in niets! Maar waar is dat op gebaseerd? Vaak op een gevoel of een theorie of een verhaal over een “verschijning” aan iemand, of een bovenaardse gebeurtenis.

De bijbel is echter van een geheel andere orde. Het is niet één boek, maar bestaat uit 66 verschillende boeken. De bijbel is niet door één persoon geschreven, maar door meer dan 20 verschillende personen. Het is niet op één bepaald moment geschreven, maar in een tijdsbestek van ongeveer 1.000 jaar. Maar al die verschillende onderdelen vertellen wel één verhaal! Een consistent en logisch verhaal. Het vertelt het verhaal van de relatie tussen God en mens.

Dode Zee-rollen

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden: in 1947 zijn de Dode Zee-rollen gevonden, een zeer belangrijke archeologische ontdekking! Tot dan toe was de oudst bekende, geschreven tekst van de bijbel uit het jaar 1100. De Dode Zee-rollen kwamen uit het jaar 250 vóór Christus. In de tussenliggende periode (1.350 jaar) was er vrijwel niets aan de tekst gewijzigd! Je mag er dus vanuit gaan dat de huidige tekst van de bijbel gebaseerd is op de oorspronkelijke tekst. Een wonder op zich.

Welk verhaal wordt verteld?

Je kunt dus stellen dat het een wonder is dat al die verschillende onderdelen waaruit de bijbel bestaat, als één geheel gelezen kunnen worden. En dat het de tand des tijds heeft doorstaan. Men zegt dat God er voor heeft gezorgd dat Zijn Woord beschikbaar is voor alle mensen in alle tijden.

De bijbel vertelt de geschiedenis EN de toekomst van de mensheid. Misschien is dat een “eye-opener” voor jou. En het vertelt over de relatie tussen God en de mensen. Je kunt ook zeggen dat de bijbel het “Handboek” voor de mens is, een door God gegeven gebruiksaanwijzing voor het leven.

Ligt de toekomst vast?

Voor een deel is dat zo. Je kunt zeggen dat het eindresultaat vast staat. Zo zijn er vele voorbeelden in de bijbel waar God een kijkje in de toekomst geeft. Hij sprak geregeld door Zijn profeten tot de mensen. De profeet Jesaja geeft bijvoorbeeld een zeer nauwkeurige beschrijving van het lijden en sterven van Jezus. En dat 700 jaar voordat Jezus werd geboren!

Zo zijn er in de bijbel veel voorbeelden van toekomstige situaties die vele jaren later ook daadwerkelijk gebeuren. En zo zijn er ook gebeurtenissen beschreven die nog moeten plaatsvinden.

Hoe ziet die toekomst er dan uit?

Het hier afgebeelde tijdschema laat zien hoe de wereld zich van begin tot eind ontwikkelt. Uiteraard is het slechts een zeer beknopte voorstelling, dat zich beperkt tot de belangrijkste mijlpalen. De nadere toelichting vind je hier!

Is het einde in zicht
Tijdschema volgens de bijbel

Rellen in Nederland

Op het moment dat ik dit schrijf is Nederland al drie avonden achter elkaar geteisterd door rellende en plunderende bendes die alles vernielen wat op hun pad komt. Auto’s worden in brand gestoken en winkels worden geplunderd en vernield. Dat zijn zeer on-Nederlandse taferelen! Er wordt zelfs gesproken over het inzetten van het leger. De aanleiding is het instellen van de avondklok om het Corona-virus te stoppen.

Is het einde in zicht
Is het einde in zicht?

De maatschappij is lam gelegd door Corona. Het dragen van mondkapjes is verplicht. Winkels, theaters en scholen zijn gesloten. Bedrijven gaan massaal failliet en werknemers worden ontslagen. Degenen die nog werken, moeten thuis werken. Na 20.30 uur mag je niet meer naar buiten (avondklok). Je mag per dag slechts 1 persoon thuis ontvangen. En je moet altijd 1,5 meter afstand houden!

Logisch dat mensen zeer bezorgd zijn. En angstig. Maar omdat wij weten dat God de toekomst in Zijn hand heeft, hoeven wij niet bang of bezorgd te zijn. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, komt alles goed! Jezus zal terugkomen en Zijn Vrederijk stichten!

God houdt van jou

De bijbel is het handboek dat God aan de mens heeft gegeven. Het is een soort kompas voor het leven. En omdat wij daardoor ook een kijkje in de toekomst krijgen, hoeven wij niet bang of bezorgd te zijn. Het is een hele geruststelling te weten dat God alles in Zijn hand heeft.

Maar de bijbel is ook een liefdesverklaring! De centrale boodschap van de bijbel is dat God van jou houdt. Liefde kan echter niet van één kant komen. Als je Gods liefde beantwoordt dan ontstaat er een wederzijdse relatie en dan zul je dat tijdens je leven, maar ook zeker na dit tijdelijke leven, op een zeer prettige manier ervaren. De leegte die elk mens voelt, wordt eindelijk gevuld! Je bent niet meer stuurloos, maar je hebt nu een kompas, en dat kompas leidt je naar een plek dichtbij God. Een plek waar je voor eeuwig mag zijn. Een plek waar geen verdriet meer is, een plek waar je volledig tot je bestemming zult komen!

Wat is jouw antwoord?

Maar hoe beantwoord je Gods liefde dan? Hoe moet je dat doen? De mens is gemaakt met een eigen wil. En elk mens heeft de neiging om te doen wat goed is voor hem- of haarzelf. “Goed voor jezelf zorgen” is een uitdrukking die je veel hoort. Maar weten wij altijd wat goed voor ons is? Hoe vaak nemen wij niet een verkeerde beslissing? Hoe vaak pakt iets verkeerd uit? Voor jezelf of voor een ander. En dan zijn er natuurlijk genoeg mensen die geen rekening met anderen houden, of die zelfs bewust uit zijn op het benadelen van anderen. De centrale vraag is, volg jij je eigen wil of wil jij Gods wil volgen?

Als je in de wereld om je heen kijkt, dan zul je moeten toegeven, dat er nogal wat mis is gegaan. Als mensen hun eigen weg gaan (zonder het kompas van God), dan ontspoort het overal. Oorlogen, ziektes (Corona), klimaatverandering, natuurrampen, uitbuiting, discriminatie (Black lives matter), honger, criminaliteit, misbruik (Me Too), terrorisme (IS), enz. De lijst is vrijwel onuitputtelijk! En we zijn er allemaal schuldig aan! Hoe goed we ook ons best doen, we zijn niet volmaakt en we maken allemaal fouten.

God is Liefde

Als wij echter in de nabijheid van God willen komen, dan zouden we volmaakt moeten zijn. Want God is volmaakt en leeft in een volmaakte omgeving waar geen zonde kan bestaan. En God is ook gerechtigheid. Dat betekent dat Hij ons moet veroordelen voor de fouten die wij maken. En zeker voor het feit dat wij onze eigen gang willen gaan en niet naar God omkijken. Maar God is ook Liefde! Hij wil ons bij zich hebben. Gods oplossing om recht te doen aan al deze eigenschappen, is geniaal. Met Kerst, Goede Vrijdag en Pasen herdenken wij dat.

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 HTB

Jezus!

Jezus Christus is de Zoon van God en Hij heeft alle zonden van alle mensen in alle tijden op zich genomen. Hij was zonder zonde en heeft vrijwillig en onschuldig onze straf op zich genomen. Hij is dus in onze plaats gestorven en heeft daarmee de gerechtigheid van God vervult. Als wij dit zonde-offer van Jezus Christus aannemen, dan mogen wij (en kunnen wij) in de nabijheid van God komen. In feite “omhullen” wij ons met Jezus en daardoor ziet God niet meer onze zonden maar ziet Hij alleen Jezus!

Door het aannemen van Jezus Christus als Degene die voor jouw zonden is gestorven, beantwoord je Gods Liefde. Dat is de eerste stap. Hiermee is de weg naar God voor jou open gegaan. Er is geen barrière meer. In Jezus naam mag je alles aan God vragen. Wat een geweldig nieuws!

Maar na deze eerste stap wil je natuurlijk veel meer weten. Want er liggen nog veel meer mooie dingen op jou te wachten. Vind je het moeilijk om dat in je eentje te onderzoeken, zoek dan andere mensen die je daarbij kunnen helpen. Er zijn tenslotte circa 2,3 miljard christenen in deze wereld (bijna 30% van de wereldbevolking)! Maar wees wel kritisch. Er zijn veel kerken waar het Woord van God niet (meer) leidend is. Die kerken moet je mijden! Mocht je het lastig vinden om een geschikte kerk te vinden, stuur dan een e-mail naar info@godhoudtvanjou.nl en ik zal je daarbij helpen!

God houdt van jou
Romeinen 8:39
%d bloggers like this: