Is het einde in zicht?

Is het einde in zicht
Photo by Zac Durant on Unsplash

Wie ben ik?

“Is het einde in zicht?” Dat is misschien een wat verrassende titel voor deze pagina, maar ik zal het hieronder toelichten. Het is namelijk de kern van het verhaal.

Wie ik ben? Ik ben een doorsnee burger, opgegroeid in de randstad. Waarschijnlijk ben ik in vele opzichten iemand net zoals jij. Deze website is dus een privé initiatief van een enkele persoon, en niet van een stichting, kerk of vereniging.

Ik heb er voor gekozen om mijn naam en telefoonnummer niet op de website te plaatsen, maar wil je weten wie ik ben, stuur me dan een e-mailbericht. Overigens kom ik graag met jou in contact! Dus heb je vragen of opmerkingen, schroom dan niet om mij een bericht te sturen!

Waarom deze website?

Waarom deze website? Nu komen we bij de kern. Door de Corona crisis heb ik een enorme behoefte gekregen om de mensen te vertellen hoe de wereldgeschiedenis verder zal gaan. Past Corona in deze tijd? Is het einde in zicht?

Corona als wereldramp

Kijk naar deze foto’s!

Dit zijn slechts vier foto’s, maar deze foto’s geven een goed beeld van de tijd waarin wij leven. In de krant van vandaag stonden gelijksoortige foto’s. Afgelopen weekend is namelijk de avondklok ingesteld. Dat resulteerde in grote rellen in diverse steden. Auto’s zijn in brand gestoken, winkels zijn geplunderd, en er zijn grote vernielingen aangericht! Natuurlijk gaat het hier om een kleine groep raddraaiers en relschoppers, en heeft het niets met Corona te maken. Maar het is wel een kenmerk van deze tijd.

Het overgrote deel van de mensen houdt zich aan de regels, maar maakt zich ook zorgen. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Wanneer zal deze crisis voorbij zijn? Is het einde in zicht? Wordt alles ooit weer normaal? Komt er weer een tijd dat we onze geliefden mogen omhelzen?

We leven dus in een zeer zorgelijke tijd! Mensen maken zich grote zorgen en onze gezondheid lijdt er onder, ook onze geestelijke gezondheid. En eigenlijk tasten we in het duister, en dat geldt ook voor onze regering. Sterker nog, wereldwijd zoekt men naar oplossingen. En of het vaccin de oplossing is, wordt overal sterk betwijfeld.

Is het einde in zicht?

Is het einde in zicht? Als daarmee wordt bedoeld “een einde aan Corona”, dan gaat dat wellicht een keer lukken. Maar wat wordt de volgende pandemie? De nieuwe varianten geven ons weinig hoop. Deze zijn nog besmettelijker dan de eerste variant.

Is er dan nog hoop? In die algehele, wereldwijde chaos hoor ik helaas weinig van gelovige leiders. Want voor een gelovige mag deze crisis geen verrassing zijn. En voor de gelovige mag de crisis ook niet tot wanhoop leiden. Want het past namelijk in het beeld dat de bijbel schetst over de toekomst van deze wereld. Je zou zelfs kunnen zeggen: “Alles is onder controle!”.

Zelfs als we Corona onder de knie krijgen, dan zullen er nog andere wereldwijde rampen komen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem. Overstromingen, bosbranden, aardbevingen zullen steeds vaker voorkomen. Gelukkig zijn er initiatieven genomen om dat probleem op te lossen, maar denk jij dat mensen hun luxe willen opgeven om het klimaat onder controle te krijgen?

Het einde volgens de bijbel

(Voor degenen die de bijbel niet kennen, of niet geloven dat de bijbel Gods woord is, kun je eerst deze inleiding lezen.)

Is het einde in zicht? Jawel, maar anders dan je denkt! Het einde markeert ook een nieuw begin. In de bijbel staat heel veel geschreven over de huidige tijd. De bijbel beschrijft eigenlijk de geschiedenis van de mensheid EN de toekomst van de mensheid! Er staat onder andere dat de rampen zullen toenemen. De bijbel vergelijkt het met weeën van een vrouw die gaat bevallen. Weeën volgen elkaar steeds sneller op en de pijn wordt steeds heviger. Maar ondanks de pijn is de vrouw voornamelijk gericht op het resultaat, het kind!

Zo worden de rampen heviger en zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Maar dat zijn slechts signalen. Het gaat om wat er op volgt, namelijk de terugkeer van Jezus naar deze wereld! Als men aan Jezus vraagt wanneer Hij terugkomt en wanneer het einde van de wereld komt (Mattheus 24:3), antwoordt Hij het volgende:

‘ Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. ‘

Mattheüs 24:7-8

Is dat nou negatief of positief? Op het eerste gezicht negatief. Er staat ons namelijk nog een bak ellende te wachten! Maar ook positief, want Jezus komt terug om een einde aan al deze ellende te maken! Dan zullen er geen oorlogen meer zijn, geen pijn, geen ziekte, geen verdriet! Het einde is dus in zicht en het loopt uiteindelijk goed af!

‘Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ ‘

Openbaring 21:4

Van het begin tot het einde

Hoe ziet de geschiedenis van de mensheid er volgens de bijbel uit? Ik zal mij tot de grote lijnen beperken.

Hierboven staat een simpel tijdschema. Ik heb de aarde geprojecteerd als een tijdlijn in een eeuwig universum. Als je de bijbel goed bestudeert, dan zie je de volgende belangrijke mijlpalen:

  • Het Paradijs: hier leeft de mens samen met God op deze aarde. In harmonie. Zo is het bedoeld! Alles is volmaakt. De mens keert zich echter tegen God en moet daarom het Paradijs verlaten.
  • De belofte aan Abraham: God vergeet de mens echter niet en sluit een verbond met Abraham. Het is een eenzijdig verbond: God zal de relatie herstellen!
  • Jezus: God geeft Zijn Zoon Jezus als offer en daarmee neemt Jezus de straf op zich die voor ons is bedoeld. Via Jezus kun je weer bij God komen. Jezus overwint de dood (opstanding) en gaat terug naar God, de Vader (Hemelvaart). Hij belooft ons dat Hij terug zal komen.
  • Huidige tijd: De wereld is in verval. Rampen komen over de wereld. Oorlogen, hongersnood, overstromingen, aardbevingen, besmettelijke ziekten, enz. De frequentie en intensiteit nemen toe (“weeën”). Het is echter ook een tijd “van genade”. De boodschap van onze verlossing door Jezus (het evangelie) is voor iedereen bedoeld en moet de hele wereld bereiken. Zoveel mogelijk mensen moeten gered worden!
  • Opname van de gelovigen: een ieder die Jezus heeft aanvaard als Verlosser, zal op een zeker moment (niemand weet wanneer) van deze aarde verdwijnen. Plotsklaps! In een oogwenk. De wereld in shock achterlatend. Jezus brengt Zijn volk in veiligheid en zo wordt hen bespaard wat in de de tijd hierna gaat gebeuren.
  • De grote verdrukking: deze periode duurt zeven jaar. De wereld zal zich verenigen. Er zal een wereldomvattende regering ontstaan. Dat lijkt nu nog onwaarschijnlijk, maar zal door de toenemende rampen nodig zijn. Onder aanvoering van de wereldleider (de anti-Christ) zal de strijd tegen God steeds heftiger worden. Een ieder die Jezus wil volgen, zal worden onthoofd.
  • Het duizendjarig Vrederijk van Jezus: als de aarde bijna verwoest is, komt Jezus terug, samen met Zijn volk (de gelovigen), en sticht Zijn duizendjarig Vrederijk. Dan is er tijd voor herstel en genezing. In deze periode zullen de mensen beseffen dat het leven met God vele malen beter is dan leven zonder God ( = ” je eigen zin doen”).
  • Het Paradijs: er komt een nieuwe aarde, het Paradijs wordt hersteld en de mens leeft weer in volledige harmonie met God.

Verantwoording

De hier beschreven gebeurtenissen staan in de bijbel. Als je van een bepaalde passage wilt weten waar het staat, stuur mij dan een e-mailbericht.

%d bloggers like this: