Pexels Photo 5203673

Jezus vragen om je met rust te laten

Toen Jezus het land van de Gerasenen binnenging, kwam Hem meteen een man tegemoet die door demonen bezeten was en die zo sterk was, dat niemand hem in bedwang kon houden. Maar Jezus bleek sterker dan elke onreine geest en Hij stuurde de demonen weg. Toen ze de man verlieten, gingen ze in een kudde varkens, die vervolgens in zee stortte en verdronk.

Dit verhaal is indrukwekkend en angstaanjagend, omdat het duidelijk maakt dat de duivel en zijn demonen heel reëel zijn en dat ze macht kunnen uitoefenen over mensen. Maar dit verhaal vult ons ook met ontzag voor Jezus’ bovennatuurlijke macht. Hij is sterker!

De Gerasenen zagen en hoorden wat Jezus gedaan had. Maar in plaats van God te prijzen voor de redding van de bezeten man, vonden ze het jammer van de varkens. Ze “begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan”. Ze vroegen Hem om hen met rust te laten en hun leven niet te verstoren…

Veel mensen willen niet dat Jezus in hun leven komt, omdat ze niet willen dat hun leven verstoord en bevraagd en veranderd wordt. Ze willen liever “met rust gelaten worden” en hun oude manier van leven voortzetten — maar daarmee verspelen ze hun enige kans op eeuwig behoud! Ban Jezus alsjeblieft niet uit je leven…


Marcus‬ ‭5:1-20 HTB‬‬

%d bloggers like this: