Photo by Zac Durant on Unsplash
Photo by Zac Durant on Unsplash

Ben je het leven zat? Ben je alle negativiteit om je heen zat? Of de verharding van de maatschappij? Of ben je bang? Voor Corona misschien?

Of ben je sterk en kun je het leven aan. Of heb je een comfortabel leven dat in balans is? Maar ontbreekt er toch iets? Is dat misschien de reden dat je hier terecht bent gekomen? Of ben je gewoon nieuwsgierig of er meer is dan alleen het zichtbare?

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat jouw situatie is. Ieder mens komt ooit in zijn/haar leven voor een keuze te staan. In de bijbel staat:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader.

(Johannes 14:6 HTB)

Alleen via Jezus kunnen jouw zonden worden vergeven. Alleen via Jezus kun je in de nabijheid van God, de Vader, komen! Als je dat beseft, dan kun je onderstaand gebed bidden, en dan ontvang je nieuw leven, en mag je voor eeuwig bij God zijn!

Vader in de hemel, ik heb mijn leven geleid zonder rekening met U te houden. Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik heb vergeving nodig, en erken, dat Jezus Christus, Uw eniggeboren Zoon, voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en dat Hij op de derde dag uit de dood is opgestaan, naar de hemel is gevaren en nu aan Uw rechterhand zit!

Heer Jezus, ik open mijn hart voor U en ik vraag U om vanaf nu mijn Heer te zijn in alle dingen. Dank u Jezus. Dank u Vader, dat ik nu mag weten een kind van u te zijn, en dat ik het eeuwig leven van u heb ontvangen, in Jezus naam, Amen.

Als je dit gebed hebt gebeden, dan mag je weten dat er nu een groot feest is in de hemel! God, de Vader, is verheugd dat “een verloren zoon” is teruggekeerd. Want Hij wil dat iedereen gered wordt! Jezus is voor iedereen gestorven!

Wil je weten waarom God van jou houdt? Lees dan elke dag een stukje in de bijbel aan de hand van onderstaand leesrooster.

Photo by Jamie Street on Unsplash
Leesrooster “Waarom houdt God van mij?”

%d bloggers like this: