1. Inleiding


1.1 Deze website (“Website”) is van Godhoudtvanjou (“Godhoudtvanjou” of “wij”). Godhoudtvanjou is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Godhoudtvanjou is zich ervan bewust dat uw privacy en gegevensbeveiliging van groot belang zijn. Ook als u alleen onze Website bezoekt, willen wij u vertrouwd maken met ons privacybeleid en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan iemand kan worden geïdentificeerd.


1.2 Met dit privacy statement (“Statement”) informeren we u over het privacybeleid van Godhoudtvanjou en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die verzameld worden, in het kader van uw gebruik van deze Website en de uitvoering van onze diensten.


1.3 Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.


1.4 Indien wij dit Statement wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze Website weergeven. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Website te bezoeken zodat u steeds het meest actuele Statement heeft.

2 Welke gegevens worden verzameld?


2.1 Als u deze Website gebruikt, kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) onder meer uw IP-adres, browser specificaties, internetprovider, verwijzende- en exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd markering en click stream gegevens verwerken. Voor zover het gaat om het meten van het aantal bezoeken aan deze Website, de gemiddelde tijd die op deze Website wordt besteed en de bekeken pagina’s e.d., worden uw gegevens geaggregeerd verwerkt. Wij gebruiken deze geaggregeerde informatie om het gebruik van onze Website te analyseren en te verbeteren.


2.2 Wij kunnen ook gebruik maken van cookies.


2.3 Waarvoor worden uw gegevens verzameld? Wij verwerken uw gegevens voornamelijk om u in staat te stellen van onze Website gebruik te maken ter uitvoering van onze dienst. Meer in het bijzonder verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • De verlening van onze diensten;
  • Intern beheer;
  • Ter voorkoming, onderkenning, het onderzoeken en bestrijding van (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen/fraude;
  • Het behandelen van klachten/geschillen;
  • Het doen uitvoeren van controles, zoals accountantscontroles; en
  • Uitvoering van wettelijke regelingen.

2.4 Daarnaast kunnen wij uw geaggregeerde persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede de beveiliging en verbetering van haar website(s).


2.5 Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

3. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

3.1 Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen bij eventuele problemen (alleen indien u zelf uw e-mailadres aan ons bekend hebt gemaakt).

3.2 Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten (alleen indien u zelf uw e-mailadres aan ons bekend hebt gemaakt).

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

4.1 Wij kunnen derden opdragen om voor ons diensten te verrichten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (b) om de nakoming af te dwingen van dit Statement.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Van geen enkel gegevensverkeer over het internet kan gegarandeerd worden dat dit 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of vanaf onze Website verstuurt, niet 100% garanderen. Het gebruik van onze Website vindt op eigen risico plaats. Zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan in onze systemen te verzekeren en om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

6 Inzage en afmelden


6.1 Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of veranderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres.

7. Inlichtingen


7.1 Voor nadere informatie of klachten kunt u contact met ons opnemen. 

Godhoudtvanjou, Lisse, Nederland
info@Godhoudtvanjou.nl

https://www.godhoudtvanjou.nl

%d bloggers like this: