Waarom zou ik niet mogen vloeken?

Waarom zou ik niet mogen vloeken

Een vloek als krachtterm

Iedereen gebruikt krachttermen. Als er iets mis gaat, of als je baalt. Of als je boos bent. Veel krachttermen refereren aan geslachtsdelen, ziekten of God. Vloeken is de naam van God of van Jezus gebruiken in een krachtterm. Wat zegt dat over de persoon die dat doet? En storen mensen zich daar aan?

Liever Corona

Vloek jij wel eens? Zeg je “GVD” of “Jezus”? Of misschien een iets afgezwakte vorm daarvan, zoals “verdorie”, “getver”, “jemig” of “jeetje”? Ik begrijp dat het voor jou waarschijnlijk slechts een nietszeggende krachtterm is of een stopwoordje. Waarschijnlijk weet je niet eens wat je daarmee precies zegt. Toch vraag ik mij af je het nog zou doen als je wist wat het betekende. Ik durf te stellen dat je beter kunt zeggen “Geef mij Corona” dan dat je vloekt. Hoe ernstig dat ook klinkt. Ik zal uitleggen waarom.

Een soort bidden

Vloeken is eigenlijk bidden tot God, maar dan in negatieve zin. Als je “GVD” zegt, dan zeg je eigenlijk “God, ik trek mij niets van U aan, en stuur mij maar naar de hel!”. Dat is ruim en vrij vertaald maar daar komt het wel op neer. En als je weet wat jou in de hel te wachten staat, dan denk ik niet dat je nog een keer “GVD” zegt.

Gij zult de naam van de Here , uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Exodus 20:7 (NBG51)

Oordeel

Misschien geloof je niet in God en heb je daarom geen boodschap aan dit verhaal. Dan vraag ik mij wel af waarom je je tot God richt als je niet in Hem gelooft. Misschien zie je het niet zo. Voor jou is het misschien slechts een term, een uitdrukking. Dat kan. Dat mag je houding zijn. Ik wil je er wel op wijzen dat het niet zoveel uitmaakt wat jij denkt of gelooft. Eens zul ook jij voor de troon van God staan en ik ben bang dat je dan geen verweer hebt tegen alle aanklachten van Godslastering. Dan zal gebeuren wat jij je hele leven hebt geroepen: “God, verban mij naar de hel!”!

Liever naar het Paradijs!

Er is overigens een manier om aan dat oordeel te ontkomen. Dan hoef je niet bang te zijn voor Gods oordeel. Jezus is ook voor jou gestorven en als je dat omarmt dan wordt je niet veroordeeld maar mag je voor eeuwig in het bijzijn van God leven, op een paradijselijke aarde. Als je daar meer over wilt weten, dan kun je hier verder lezen.

Water is gevoelig voor gevloek

De meest ongelooflijke scheldstudie is afkomstig uit Rusland. Daar stond een ‘wetenschapper’ urenlang te schelden op een glas water. Vervolgens goot hij het water in een bak met plantenzaadjes. En wat bleek: de zaadjes met scheldwater kwamen trager uit dan zaadjes die gewoon water hadden gekregen. De betrokken onderzoeker heeft trouwens ook ‘ontdekt’ dat mannen die veel schelden sneller impotent worden.

%d bloggers like this: